Výběr oboru studia

Již při přestupu na střední školu se žák rozhoduje o svém budoucím zaměstnání. Může si vybrat střední školu se zaměřením a poté sice bude moct jít hned pracovat nebo bude mít lepší start na vysoké škole stejného oboru nebo si vybere gymnázium, které poskytuje všeobecné vzdělání a tím pádem žák posune své rozhodnutí o studovaném oboru až na vysokou školu. Přesto je toho obecná poučka, tak prakticky se i během studování gymnázia student může již trochu změřit na obor, který by ho v budoucnu mohl zajímat.

otevřená učebnice

Toto je možné díky povinně volitelným seminářům, které fungují tak, že během studia si student nějaký seminář musí zvolit, někdy je jich i více, ale předmět tohoto semináře je ta volitelná část. Často se jedná o jazykové kurzy navíc, biologii pro studenty, kteří zamýšlejí dále pokračovat na medicínu, deskriptivu pro techničtěji zaujaté studenty a podobně. Díky dnešním poznatkům a technologiím již existuje na internetu i mnoho testů, kdy si bezradný student může vyplnit odpovědi na několik otázek a na základě nich mu formulář vygeneruje jaký obor by byl pro něj vhodný. Existují také různé poradny a vždy je možnost se poradit s výchovným poradcem na škole, či přímo s někým kdo pracuje ve zvažovaném oboru.

studující lidé

Možností je opravdu mnoho a zdá se, že vybrat si obor je skoro jednoduché, ale tomu tak rozhodně není. Málokdo v životě najde práci, která by ho doopravdy bavila a naplňovala, ale přesto je to cíl, kterého si všichni přejeme dosáhnout. Bohužel díky malému procentu lidí, kteří opravdu správně zvolí obor, který je pro ně vhodný vzniká mnoho nešťastných lidí, kteří si poté kompenzují svoji rozmrzelost z nudné práce ve volném čase. Je to bohužel velmi smutná realita reforma ve školství by tomuto problému jistě pomohla, kdyby se více rozvíjel každý studentům talent individuálně. Bohužel je toho velmi náročné, ale možná k tomu někdy dospějeme.

Podobné příspěvky

Vzdělání je základ

Jako malá holčička jsem si moc ráda prohlížela knihy. A to i dědečkovi knihy. Můj děda měl opravdu velkou dřevěnou knihovnu. A byla to úplně krásná velká knihovna, která nebyla žádná dřevotříska, ale bylo to kvalitní pevné tmavé dřevo. Taky jsem si řekla, že v budoucnu taky budu chtít mít takovou jednu velkou knihovnu. Navíc […]

Jak na střední školu

Rozhodnout se v deváté třídě, co chcete po zbytek svého života dělat je nad schopnosti většiny patnáctiletých. Je to hrozně brzy, mezitím si to ještě dvakrát rozmyslí. Proto radši zvolí jakoukoli školu, která je blízko bydliště, nebo tu, kde mají kamarády. Spoustě z nich školu vyberou rodiče a v půlce studia zjistí, že i nezvládají a nebaví je. […]