Od talavašky po limuzínu

Rok 1640 byl prvopočátkem nájemné dopravy. Jakýsi pan Sauvage totiž v Paříži zavedl první přepravu lidí pomocí nájemných kočárů. První "štafl" byl tehdy v ulici St. Martin, před domem, kterému se říkalo Hôtel  St. Fiakre. To byl důvod, proč svatého Fiacriuse z Meaux začali Francouzi označovat za jako patrona fiakristů a drožkářů.
Placená přeprava osob v Praze začala nejprve formou tzv. „talavašek“. Ty měly v roce 1712 v Praze na Staroměstském a Karlově náměstí pět stanovišť. Zákazník tehdy platil podle počtu kroků, které museli nosiči udělat od místa nastoupení do cíle.
detail světla
První drožky (z ruského „dorožki“) tažené koňmi se postupně v Praze objevovaly v poslední dekádě osmnáctého století. Pro rozdílnou výhodnost stanovišť se drožkáři střídali podle abecedy. V roce 1828 bylo v hlavním městě čtyřicet tři majitelů povozů. Podobně jako dnes se rozlišuji auta taxislužeb na luxusní a standardní, existovaly i tehdy povozy rozdělené. Majetní lidé seděli v kočáře taženým více koňmi, nemajetní pouze jedním.
Zajímavosti:
·         První motorovou drožku, která se po roce 1911 v Německu začíná masivně využívat k nájemní přepravě, vyrobila v roce 1898 německá firma Adam Opel AG.
·         Od roku 1829 začaly v Praze jezdit pérované vozy tažené jedním nebo dvěma páry koní, kterým se říkalo omnibusy. Každý z nich uvezl ve voze a na střeše až dvacet pasažérů.
·         Za zrod první české městské hromadné dopravy lze považovat září roku 1895. Tehdy totiž zahájila provoz pražská koňská dráha jezdící po kolejích. Ta první měla délku dvacet kilometrů. Postupně se rozrůstala a začala vytlačovat z hlavního města malokapacitní fiakry.
žlutočerná drožka, koně
·         V roce 1891 představil František Křižík na jubilejní výstavě v Praze první elektricky poháněný vůz – tramvaj. Trať byla zpočátku pouze jednokolejná a vozy jezdily pouze rychlostí 10 km/hod.
·         První autobus se v Praze objevil v roce 1908. Až do začátku druhé světové války jezdil na třech tratích odlišených písmeny.
·         Již na počátku dvacátého století přemýšleli pražští radní o zavedení „podzemní tramvaje". Na tu si ovšem lidé museli počkat až do roku 1974, kdy byla otevřena první trasa pražského metra.

Podobné příspěvky

AV technika

Ještě v polovině minulého století byly největším technickým výdobytkem hudební válečky a fonografy, kterými bylo možné zprostředkovávat zvukové zážitky širšímu publiku. A jako ve většině technických oborů došlo během dvacátého století k posunu, bez kterého si už dneska nedovedeme svoje životy představit. AV technika v současné době slouží nejen jako médium přinášející zábavu. Ale i k předávání […]

Jak probíhal vývoj toalety

Již od doby, co lidé přestali s kočovným způsobem života, museli řešit, kam s tělesným odpadem. Nejenže totiž nevoněl zrovna vábně, ale netrvalo dlouho a přišlo se na to, že způsobuje i zdravotní problémy. Bylo tedy potřeba s ním nějakým způsobem naložit. Tak začaly vznikat první toalety. Ty ovšem rozhodně nebyly dokonalé. Tím prvním způsobem bylo samozřejmě chodit na […]